Village perustuslaki

1 § Ratkaisemme kalliin ja yksinäisen asumisen ongelmaa.

2 § Teemme sen rakentamalla kohtuuhintaisia asuntohankkeita, joilla on sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja arkkitehtonisesti kestävä vaikutus maailmaan.

3 § Priorisoimme yhteisöä, koska se mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön.

Lue koko perustuslaki.

 
 

The Village Constitution

1 § We solve the problem of expensive and lonely living.

2 § We do it by building housing projects that have a socially, environmentally, economically and architecturally sustainable impact on the world.

3 § We prioritize the community, which allows efficient use of resources.

Read full constitution.