Untitled presentation (1).png
Parallax (7).png
Villagers (12).png
Villagers (13).png
Untitled presentation (1).png

Resident Community


ASUKASYHTEISÖ, ASUMISEN ASIANTUNTIJA

SCROLL DOWN

Resident Community


ASUKASYHTEISÖ, ASUMISEN ASIANTUNTIJA

Miten yhteisössä asuminen toimii?

Asukasyhteisöllä on päätösvaltaa, vapautta ja vastuuta oman asumisen järjestämisessä ja sen jäsenet päättävät yhdessä asumiseen liittyvistä asioista. Asuminen on edullista, yhteisöllistä ja kestävän kehityksen mukaista.

Asukasyhteisö on demokraattinen organisaatio, jonka tuotot ja pääoma kuuluu jäsenille. Asukkailla on mahdollisuus harjoittaa asukasosyhteisöä hyödyttävää liiketoiminta kohteessa ja he voivat osallistua kohteen suunnitteluun.

Asukasyhteisöllä on läpinäkyvät kulut ja läpinäkyvä hallinto ja se voi olla kohteesta riippuen rekisteröity (esim. osuuskunta) tai rekisteröimätön yhteisö. Rekisteröityneenä yhteisönä asukkaat voivat hallita kohdetta itsenäisesti vuokraamalla kohteen itselleen pitkäaikaisella kohtuuhintaisella vuokrasopimuksella.

Parallax (7).png

Developer Community


KEHITTÄJÄYHTEISÖ, RAKENNUTTAMISEN ASIANTUNTIJA

Developer Community


KEHITTÄJÄYHTEISÖ, RAKENNUTTAMISEN ASIANTUNTIJA

Kuka on vastuussa?

Village Development Logo No Empty Space 800x280px.png
 
 

Village Development on yhteisöllisen asumisen, suunnittelun ja rakentamisen ammattilaisten perustama osuuskunta, jonka tehtävä on kehittää kokonaisvaltaisesti kestäviä hankkeita Village Co-Living perustuslain mukaisesti.

Roolimme asuntomarkkinoilla on kasvattaa kokonaisvaltaisesti kestävien asukaslähtöisten yhteisöasumishankkeiden markkinaosuutta. Roolimme hankkeissa on asukasoyhteisölähtöisen, kohtuuhintaisen ja laadukkaan hankkeen ammattimainen toteuttaminen yhdessä asukkaiden kanssa ja asukkaille.

Olemme kohtuuhintaiseen ja kokonaisvaltaisesti kestävään asuntotuotantoon sitoutuva maltillista tuottoa tavoitteleva osuuskunta, jonka säännöt perustuvat Village Co-Living perustuslain mukaisesti skaalattavan liiketoiminnan toteuttamiseen. Ammattimaisella toteuttamisella varmistetaan kohtuuhintaisuus sekä asukkaiden tarpeisiin ja budjettiin sopiva laatu. Jäämme kohteiden omistajaksi, jotta varmistetaan asukkaiden tarpeiden mukainen asuminen ja Village Co-Living perustuslain toteutuminen myös asumisen aikana.

Kehittäjäosuuskunta muodostuu rakennuttamisen ammattilaisista, joilla on laaja-alainen kokemus asukaslähtöisten osuuskuntahankkeiden kehittämisestä Euroopassa sekä asuntosuunnittelusta ja asuntovuokrausliiketoiminnasta Suomessa ja Euroopassa.

Village Co-Living tarjoaa Villagereille kohtuuhintaista vuokra-asumista sekä mahdollisuuden vaikuttaa asumisen päätöksentekoon.

Kehittäjäyhteisön yhteystiedot löydät täältä.

 

Ekosysteemi

Villagers.png
 

Kumppanit

Toimistot Berliinissä, Helsingissä ja Wienissä mahdollistavat paikalliset ratkaisut, jotka nojautuvat parhaiden kansainvälisten käytäntöjen soveltamiseen mm. kustannusvastuullinen arkkitehtisuunnittelu (esim. allianssi), kokonaiskestävä kohtuuhintainen asuminen (Vienna Model) ja hallittu osallistaminen (Collaplan).

00000-190506-pub-jb-lim_logo.png

Ensimmäinen euroopanlaajuinen asunto-osuuskunta, jonka taustalla on European Federation for Living EFL ja sen kansainvälinen verkosto sekä laaja kokemus asumisen innovaatioista. Tiimillä on yhdessä yli 1000 hankkeen ja 500 vuoden kokemus kohtuuhintaisesta asuntorakennuttamisesta.

Villagers (12).png

Constitution


PERUSTUSLAKI

Constitution


PERUSTUSLAKI

 

1 § Ratkaisemme kalliin ja yksinäisen asumisen ongelmaa.

2 § Teemme sen rakentamalla kohtuuhintaisia asuntohankkeita, joilla on sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja arkkitehtonisesti kestävä vaikutus maailmaan.

3 § Priorisoimme yhteisöä, koska se mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön.


Perustuslaki luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Villagers (13).png

Q&A


KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Q&A


KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

YLEISTÄ

K: Miksi Village Co-Living on olemassa?
V: Ratkaisemme kalliin ja yksinäisen asumisen ongelmaa. Teemme sen rakentamalla kohtuuhintaisia asuntohankkeita, joilla on sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja arkkitehtonisesti kestävä vaikutus maailmaan. Priorisoimme yhteisöä, koska se mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön.

K: Mikä on osuuskunta-asunnon ja asumisoikeusasunnon (ASO) ero?
V: ...

K: Onko kehittäjäyhteisö voittoa tavoitteleva yhteisö ja miten sen rahoituspohja on varmistettu?
V: Kehittäjäyhteisölle tärkeintä on Village perustuslain toteuttaminen ja kokonaisvaltaisesti kestävien asuntokohteiden markkinaosuuden kasvattaminen. Kannattavuus on edellytys skaalattavan ja kasvavan toiminnan jatkuvuudelle, mutta tasavertainen osatavoite kohtuuhintaisuuden sekä sosiaalisen, ekologisen ja arkkitehtonisen kestävyyden kanssa.

K: Miten Village Co-Living eroaa perinteisestä ARA-takauslainahankkeesta?
V: Kehitämme kohteita uudenlaiselle kasvavalle kohderyhmälle, joka saa konkreettista hyötyä asukasyhteisöön kuulumisesta. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin panostetaan enemmän, jonka ansiosta asukkaat sitoutuvat yhteisöön ja kohteeseen. Kohteissamme on laadukkaampia yhteisöjä sekä heille räätälöityjä uudenlaisia tiloja.

K: Miten Village Co-Living eroaa asumisoikeuskohteesta?
V: Kehitämme kohteita uudenlaiselle kasvavalle kohderyhmälle, jonka voima on yhteisössä. Kohderyhmämme ei ole yksilö vaan asukasyhteisö, joka saa hallita Village -kohdetta parhaaksi katsomallaan tavalla koko yhteisöä hyödyntäen. Asumisoikeuskohteissa kohderyhmä on yksittäinen asukas, jolla ei ole voimavaroja muuhun kuin oman asunnon hallitsemiseen.

K: Miten Village Co-Living eroaa ARAn takauslainaa soveltavista omistamiseen tähtäävistä kohteista esim. osuuskuntakohteet?
V: Kehitämme kohteita uudenlaiselle kasvavalle kohderyhmälle, joka arvostaa muuttuvissa elämäntilanteissa joustavuutta ja turvaa tuovaa asukasyhteisöä. Kohderyhmäläiset eivät lähtökohtaisesti ole kiinnostuneita asunnon omistamisesta vaan haluavat sijoittaa ylimääräisen rahan muuhun esim. yrittämiseen, harrastuksiin ja matkustamiseen. ARAn takauslainaa soveltavat muut osuuskuntakohteet tähtäävät pääsääntöisesti asunnon omistamisen kaltaiseen lopputulemaan.

K: Onko kyseessä sama Village Co-Living kuin rakennusliike Firan aloite vuonna 2016-2017?
V: Kyllä, perustimme Villagen yhdessä rakennusliike Firan kanssa vuonna 2016. Nykyään Village on Firasta erillinen itsenäinen toimiija.


LIITTYMINEN

K: Kuka perustaa osuuskunnan?
V: ...

K: Voiko asunnon omistaa monta henkilöä yhdessä?
V: ...

K: Voinko varata useamman asunnon?
V: ...

K: Pääseekö jäseneksi kuka vain, keneltä löytyy 10% rahoitusosuus?
V: ...

K: Miten osuuskunta omistaa koko talon, jos liittymismaksu on vain 10 % asunnon hinnasta?
V: ...

K: Mitä tarkoitetaan varausmaksulla, osuusmaksulla ja liittymismaksulla?
V: ...

K: Hoitaako osuuskunta itse isännöinnin tai palkkaa siihen valitsemansa isännöintitoimiston? Vai hoitaako Fira isännöinnin?
V: ...

K: Jos kohteen lopulliset hintatiedot eivät ole vielä selvillä alustavaa varausta tehtäessä, voiko sen perua siinä vaiheessa kun hintatiedot tulevat?
V: ...


ASUMINEN

K: Miten asuntokohtainen kuukausivuokra määräytyy?
V: ...

K: Nouseeko kuukausittainen vuokra korkotasojen noustessa?
V: ...

K: Mitä muita asumiskuluja tulee vuokran lisäksi?
V: ...

K: Voiko osuuskunta-asuntoon saada asumistukea?
V: ...

K: Voiko asuntoa remontoida jälkikäteen?
V: ...

K: Saako asunnon vuokrata eteenpäin?
V: ...

K: Miten päätöksenteko toimii osuuskunnassa?
V: ...

K: Kenen vastuulla on huolehtia asunnon ja kiinteistön kunnosta?
V: ...

K: Kuinka pitkä laina-aika osuuskunnalla on?
V: ...

K: Mitä tapahtuu, kun osuuskunnan laina on maksettu?
V: ...

K: Kun laina on maksettu, omistaako silloin suuremman osuuden kuin 10 %?
V: ...

K: Saako vuokralainen tietää, mikä lainasumma kulloinkin on, jotta asumisoikeuden "arvo" olisi helpompi määrittää?
V: ...

K: Miksi asukkaat haluavat asua Village Co-Living kohteissa?
V: Edullinen vuokra, yhteisön tuki arjessa ja vaikutusmahdollisuudet asumisen päätöksentekoon ovat tärkeimmät syyt miksi asukkaat muuttavat Villageen. Asukasyhteisön jäsenet pääsevät myös vaikuttamaan kohteen suunnitteluun.

K: Miten asuminen on järjestetty käytännössä?
V: Kehittäjäyhteisö omistaa kohteen ja vuokraa sen kiinteällä, pitkäaikaisella ja kohtuuhintaisella vuokrasopimuksella asukasyhteisölle. Asukasyhteisö hallitsee kohdetta ja ottaa siitä vastuun ja saa samalla vapauden järjestää oman asuminen parhaaksi katsomalla tavalla sekä harjoittaa asukasyhteisöä hyödyttävää liiketoimintaa kohteessa. Mikäli asukasyhteisö ei ole rekisteröity tai muutoin järjestäytynyt, voi kehittäjäyhteisö vuokrata kohteen suoraan yksilöille, jolloin myös asukasyhteisön vaikutusmahdollisuudet asumiseen heikkenevät.

K: Paljonko asuminen maksaa?
V: …


ASUMISEN JÄLKEEN

K: Voiko varauksen perua?
V: ...

K: Voiko osuuskunnasta erota rakennushankkeen aikana?
V: ...

K: Voiko osuuskunnasta erota asumisen aikana?
V: ...

K: Voiko asunnon myydä ja mihin hintaan?
V: ...

K: Mitä jos joku jättää vuokransa maksamatta?
V: ...

K: Milloin saan osuuskunamaksuni takaisin kun eroan osuuskunnasta?
V: Osuuskunnalla on 3 vuoden etuostoaika osuudelle, jonka aikana osuuskunta takaa, että eronneen jäsenen osuus lunastetaan.