REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Village Co-Living

Uudenmaankatu 2 K

00120 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Joakim Breitenstein

jb (at) tafkaoo.com

+358 40 518 2518

Rekisterin nimi:

villagecoliving.com-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

⁃ Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen. Henkilötietojasi voidaan käyttää tilaustesi hallinnointiin, sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen sekä pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös käyttäjien tunnistamiseen, tuotteiden ja palvelujen toteuttamiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan, lain sallimissa rajoissa. Henkilötietojasi ei luovuteta Village Co-Living:n ulkopuolelle käytettäväksi markkinointiin ilman suostumustasi.

⁃ Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Henkilötietojasi voidaan käyttää Village Co-Living:n tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen. Käytämme ensisijaisesti tilastollisia ja muita vastaavia tietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös tuotteidemme ja palvelujemme kohdentamiseen, esimerkiksi voidaksemme näyttää sinulle räätälöityja sisältöjä. Voimme tehdä tuotteiden ja palvelujen kehittämisen edellyttämiä tilastoja ja yhdistää eri tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin, kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen.

⁃ Asiakasviestintä ja markkinointi. Henkilötietojasi voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Village Co-Living:n, sen edustamien kauppiaiden ja yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, esimerkiksi tiedottaaksemme sinua tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvistä asioista. Voimme myös tehdä asiakastyytyväisyyttä koskevia tutkimuksia.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

⁃ Tekniset tiedot. Vaikka Village Co-Living:n sivustoja voi useimmiten selailla ilman, että sinun täytyy rekisteröityä tai muuten tunnistautua, selaimesi toimittaa Village Co-Living:lle tiettyjä tietoja, esimerkiksi käyttämäsi IP-osoitteen, selailun ajankohdan, miltä sivuilta olet tulossa, millä sivuilla vierailet, mitä linkkejä käytät ja mitä sisältöjä olet katsonut. Village Co-Living:n tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä voi syntyä myös muuta teknisluonteista tietoa, jota keräämme. Esimerkiksi liittymäsi puhelinnumero, palvelun käyttöajankohta ja muita vastaavia palvelun käyttöä kuvaavia tietoja voi siirtyä Village Co-Living:lle osana normaalia viestin välitystä. Village Co-Living käyttää internet-sivustoillaan evästeitä ("cookie"), joiden käytöstä annetaan lisätietoja alempana kohdassa "Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö".

⁃ Asiakkaan toimittamat tiedot. Village Co-Living voi kerätä palvelujensa yhteydessä seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi voidaan kerätä muita yhteystietoja, joita tarvitaan mm. tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen. Voimme kerätä myös ns. demografiatietoja esim. ikä, sukupuoli, kieli, ammatti,koulutus, asuinaluetta ja asumistoiveita kuvaavat tiedot, sekä asumiyhteisöjen muodostamiseen tarvittavia profilointi- ja kiinnostustietoja ja tietoja antamistasi suostumuksista sekä muita vastaavia tietoja, joita tarvitsemme mm. tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, palvelujemme kohdentamiseen ja asumisyhteisöjen muodostamiseen

⁃ Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot. Keräämme tietoja asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvistä asioista, esimerkiksi tilaamiisi ja/tai käyttämisiisi palveluihin, sopimuksiin, yhteydenottoihin, asiakasvalituksiin, sekä muiden palveluiden tarjontaan ja käyttöön liittyviä tietoja. Keräämme myös tuotteiden ja palvelujen maksamiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoite ja luottokorttitiedot, sekä luottotietojen tarkastamiseen liittyviä tietoja ja muut vastaavia taloudellisia tietoja. Voimme myös nauhoittaa asiakaspalvelupuheluja ja kerätä muita sinun ja Village Co-Living:n, sekä sinun ja edustamiemme tahojen väliseen kanssakäymiseen liittyvää tietoa.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietojasi kerätään rekisteröityessäsi Village Co-Living:n palveluiden käyttäjäksi, palvelujen myynnin ja palvelujen käytön yhteydessä sekä Village Co-Living:n palveluiden promootioiden ja myyntikampanjoiden yhteydessä. Henkilötietojasi voidaan kerätä myös kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä, esimerkiksi Väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Alaikäisiä koskevien tietojen käsittely:

Pyrimme välttämään henkilötietojen keräämistä alle 18-vuotiaista henkilöistä. Koska palvelujen käyttäjien ikää voi olla vaikea todentaa, myös alle 18 -vuotiaita koskevia tietoja voi päätyä tietokantoihimme. Toimintatapanamme on, etteivät alaikäiset (Suomessa alle 18-vuotiaat henkilöt) voi tehdä ostoksia tai muita oikeustoimia tällä sivustolla ilman vanhempansa tai laillisen holhoojansa suostumusta.

Tietojen laatu

Pyrimme huolehtimaan siitä, että hallitsemamme henkilötiedot ovat ajan tasalla ja oikeita. Jotkin Village Co-Living:n palvelut voivat mahdollistaa sen, että käyttäjä hallinnoi itse omia henkilötietojaan. Jokaisen käyttäjän velvollisuutena on olla toimittamatta Village Co-Living:lle virheelliseksi tietämäänsä tietoa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Village Co-Living ei myy, lainaa tai muutoin luovuta henkilötietojasi muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

⁃ Suostumus. Voimme luovuttaa henkilötietojasi siinä määrin kuin olet antanut meille siihen suostumuksesi. Jotkin palvelumme voivat olla luonteeltaan sellaisia, että niissä julkaistaan käyttäjien henkilötietoja, esimerkiksi yhteisöpalvelut ja sellaiset palvelut, joiden avulla käyttäjät julkaisevat omia sisältöjään.

⁃ Alihankkijat. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Village Co-Living:n alihankkijoille siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä politiikassa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. ⁃ Kansainväliset tietojen siirrot. Suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

⁃ Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa lakiin perustuvan, esimerkiksi viranomaisen esittämän vaatimuksen perusteella. ⁃ Yritysjärjestelyt. Mikäli Village Co-Living myy liiketoimintansa tai osan siitä, voidaan kyseiseen liiketoimintaan liittyviä henkilötietoja siirtää liiketoiminnan mukana uudelle omistajalle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Kaikkeen henkilötietojen luovuttamiseen liittyy riskejä eikä mikään tekniikka tai prosessi ole täysin turvallinen. Village Co-Living pyrkii käyttämään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista ja muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan, ottaen huomioon tietojen luonteen, tekniset mahdollisuudet tietojen suojaamiseen, tietoihin kohdistuvan uhkan sekä tietojen suojaamisen kustannukset. Tällaisia keinoja voivat olla mm. palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, kulunvalvonta, rajoitettu käyttöoikeuksien myöntäminen ja käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien henkilöiden ohjeistaminen, alihankkijoiden huolellinen valinta sekä sopimuksellisten ja muiden vastaavien keinojen käyttö. Käytämme standardien mukaisia tekniikoita liiketapahtumiemme luottamuksellisuuden turvaamiseksi.

Käyttäjän tunnistus ja evästeiden käyttö

Village Co-Living voi käyttää sivustoillaan evästeitä eli "cookieta". Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka lähetetään päätelaitteeseesi sivustoltamme, ja joiden avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä päätelaitetta koskevia tietoja, esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, päätelaitteen käyttöjärjestelmän tietoja, selaimen tyyppi ja tieto siitä, miltä sivustolta käyttäjä on tulossa villagecoliving.com-sivustolle. Evästeiden käyttö mahdollistaa käyttäjille tiettyjä palveluja, esimerkiksi käyttäjän täytyy syöttää salasanansa vain kerran istunnon aikana tai käyttäjän ei tarvitse täyttää ostoskoriaan uudestaan, jos ostotapahtuma jostain syystä keskeytyy. Evästeitä käytetään myös sivustomme liikenteen analysointiin palvelujemme kehittämiseksi. Voimme käyttää myös ns. web beaconeja joidenkin sivustojemme yhteydessä. Emme käytä web beaconeja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan vain sivustojemme kehittämiseen. Web beaconit ovat tyypillisesti sivustolle sijoitettavia graafisia kuvia, joiden avulla voidaan kerätä tietoja sivuston käytöstä. Tyypillisesti web beaconit eivät tuota muuta informaatiota, kuin mitä käyttäjän selain toimittaa palveluntarjoajalle osana palvelujen käyttöä. Niiden avulla voidaan myös analysoida evästeitä. Jos evästeiden käyttö on estetty, web beacon ei voi seurata käyttäjän toimintaa, mutta voi edelleen kerätä selaimesi tuottamaa tietoa. Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat tulla informoiduksi ennen niiden vastaanottamista, voit muuttaa selaimesi asetuksia vastaavasti, mikäli selaimesi tämän mahdollistaa. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin johtaa siihen, että sivuston tai palvelun kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissäsi. Joidenkin palveluntarjoajien sivustot, joihi villagecoliving.com -sivustolla on linkki, voivat myös käyttää evästeitä tai web beaconeja. Village Co-Living:llä ei ole pääsyä tai kontrollia tällaisiin evästeisiin.

Sinun oikeutesi

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Village Co-Living:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- tai mielipidetutkimukseen. Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi sinun tulee lähettää pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Village Co-Living, Uudenmaankatu 2 K, 00120 Vantaa

Muutokset rekisteriselosteeseen

Voimme milloin tahansa muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä. Mikäli rekisteriselosteen sisältöä huononnetaan olennaisesti rekisteröidyn kannalta, ilmoitamme tällaisesta muutoksesta asiakkaillemme villagecoliving.com-palvelussa 30 päivän ajan.

Henkilötietojen käsittelyn hyväksyminen

Jatkamalla villagecoliving.com-sivuston käyttöä sitoudut siihen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tässä tietosuojapolitiikassa kuvatulla tavalla. Mikäli et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojapolitiikan mukaisesti, älä käytä Village Co-Living:n sivustoa tai palveluja.

Lisätietoja: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523#a523-1999