Village -asumisyhteisöjen hyvät asumistavat
 

Village haluaa lisätä yhteisöllisen asumisen suosiota tarjoamalla parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Village -yhteisöihin tarvitaan sellainen kulttuuri, jossa kaikkien on hyvä olla.  Village-asumisyhteisöjen hyvät asumistavat on luotu tukemaan inspiroivan ja toiset huomioon ottavan kulttuurin muodostumista. Pyrimme rakentamaan palvelun siten, että se kannustaa asukkaita asumaan hyvien asumismuotojen mukaisesti. Esimerkiksi, kun annat naapuristasi suosituksen palveluun, pyydämme arvioimaan kuinka hyvin hän on ottanut hyvät asumistavat huomioon.  Nämä usein itsestään selvät hyvät asumistavat eivät pelkästään kosketa Village -asumisyhteisöjä vaan koskettaa yleisesti kaikkea onnellista yhteiseloa.

 

Välittäminen ja huomioon ottaminen

 

Village-asumisyhteisöön halutaan muodostaa välittämisen ja toisten huomioon ottamisen kulttuuri. Jokaisen meistä pitää vähintään:  

Välittää naapurin hyvinvoinnista

Ottaa huomioon naapurin tunteet ja tavoitteet

Halu oppia tuntemaan toisemme kunnolla

Pitää kiinni yhteisistä säännöistä

Rientää auttamaan hädässä

Tukea vastoinkäymisissä ja,

Olla hyvä naapuri koko naapuruston asukkaille

 

Kommunikointi

 

Yhteisöasumisen kuten minkä tahansa yhteiselon onnistuminen riippuu täysin siitä kuinka hyvin onnistut kommunikoinnissa ennen ja jälkeen muuton.

Pidä yhteisasumiseen liittyvä kommunikaatio  jatkuvasti täysin avoimena ja rakentavana. Pyri mieluummin yli- kuin alikommunikointiin.

Ole kommunikoinnissa toiset huomioonottava. Aloita kritiikki esim. ilmaisulla  Minusta tuntuu..

Älä vähättele, mutise, ole passiivis-aggressiivinen tai puhu asioista vain selän takana.

Hautaa egosi ja pyydä anteeksi

Muista, että kukaan ei valita asioista huvikseen.

Älä hyväksy tai sopeudu kaikkeen. Opettele pitämään myös puoliasi.  

Kysy proaktiivisesti onko tuottamasi äänet tai aiheuttamasi sotkut aiheuttaneet häiriötä.

Ylläpidä positiivista asennetta ja käytä sopivasti huumoria; sillä selvitään kaikesta ja se tekee elämästä muutenkin hauskempaa.

 

Syrjintä

 

Paremman yhteiskunnan rakentamiseksi on meidän päästävä eroon ennakkoluuloistamme ja pyrittävä luomaan kulttuuri, jossa syrjintä ei ole hyväksyttävää. Ihan kaikilla hyvillä ihmisillä tulee olla yhtäläinen mahdollisuus asua Village -asumisyhteisöissä. Village -tarjoaa mahdollisuuden muodostaa  asumisyhteisöjä samasta ihmisryhmästä, mutta ennen kaikkea haluamme antaa mahdollisuuden tutustua  uusiin ja erilaisiin kulttuureihin ja ihmisiin.

Älä syrji millään tavalla rodun, ihonvärin, etnisyyden, kansallisen alkuperän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, siviilisäädyn eikä vammaisuuden perusteella.

Lähes kaikilla on tiedostamattomia yleisesti ihmisryhmiin kohdistuvia ennakkokäsityksiä, jotka ovat virheellisiä erityisesti yksilötasolla.  Ota huomioon, että sinunkin asumisyhteisöihisi liittyviä valintoja voi ohjata virheelliset ennakkokäsitykset.

 

Siisteys ja äänet

 

Eroavaisuudet siisteystottumuksissa aiheuttavat eniten erimielisyyksiä yhteisöasunnoissa. Ne pystytään helposti välttämään etukäteen sovituilla pelisäännöillä.

Siisteystaso määritellään aina yhdessä ja mahdollisimman tarkasti ennen muuttoa. Muuttamalla yhteisöön hyväksyt yhdessä sovitun siisteystason.

Yhteisistä tiloista siivotaan omat jäljet välittömästi, ellei toisin sovita.  

Pidä huolta, ettei yksityisen tilasi siisteys vaikutta kielteisesti yhteisien tilojen viihtyvyyteen.

Vältä tuomasta sisälle roskia tai likaa esimerkiksi kenkien mukana.

Minimoi äänet, jos asunnossa nukutaan.

 

Vieraat

 

Jotkut yhteisöt ovat avoimempia ja toiset puolestaan haluavat enemmän omaa rauhaa. Tärkeää on, että yhteisö sopii aina yhteiset pelisäännöt vieraiden suhteen. Jollei muuta sovita:

Ilmoita aina saapuvista vieraista vähintään vuorokautta ennen.

Pyydä lupaa juhlien tai illallisen järjestämiseen.

Laita vähintään pikaviesti tilapäisistä yövieraista.  

Vieraittesi läsnäolo ei saa aiheuttaa arjesta poikkeavaa häiriötä muille asukkaille.

 

Omaisuus ja omistaminen

 

Niin kuin perinteisissä kylä-yhteisöissä Village-asumisyhteisön jäsen ajaa parhaiten omaa etuaan pitämällä huolta yhteisestä omaisuudesta ja kunnioittamalla muiden omaisuutta, joten:

Älä käytä muiden omaisuutta, jolle ole saanut siihen lupaa.

Lainaa muiden omaisuutta vain, jos voit toimia vastavuoroisesti.

Reagoi välittömästi muiden jäsenten väärinkäytöksiin.

Korjaa tai korvaa välittömästi rikkoutuneet asiat.

Pidä huolta asunnosta, koska se vaikuttaa  Village -yhteisön asuntojen saantiin ja vuokrahintaan.